Bảo vệ công cụ PDF

Mã hóa PDF của bạn bằng mật khẩu
Mã hóa PDF của bạn bằng mật khẩu

Tính năng này không có sẵn cho phiên bản Web. Bạn nên tải xuống phiên bản PC SanPDF. Tính năng này của phiên bản PC SanPDF là miễn phí sử dụng vĩnh viễn.

Tải về

File: , Size:

Bằng cách sử dụng Dịch vụ SanPDF, bạn đồng ý với chúng tôi 《Chính sách bảo mật

Cách bảo vệ mật khẩu PDF

Cách bảo vệ mật khẩu PDF

Mã hóa PDF của bạn bằng mật khẩu để ngăn chặn truy cập trái phép vào nội dung tệp, đặc biệt là để chia sẻ hoặc lưu trữ tệp.

Chúng tôi giữ các tập tin của bạn an toàn

Chúng tôi giữ các tập tin của bạn an toàn

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư. Tất cả các tệp sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi mãi mãi sau 24 giờ. Để biết thêm thông tin xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

Làm việc cho tất cả các nền tảng

Làm việc cho tất cả các nền tảng

Protect PDF của chúng tôi có sẵn cho tất cả các máy tính, bao gồm Mac, Windows và Linux.

Rate this tool 4.8 / 5 - 14051 votes
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật