Serviceovereenkomst en privacybeleid

Bedankt voor het bezoeken van onze website.

Lees aandachtig en begrijp de voorwaarden van de relevante overeenkomsten en servicevoorschriften van "Sanshangyun Product Service en gebruikersprivacybeleid "(het" Privacybeleid "), met name de bijbehorende beperkingsvoorwaarden of vrijstelling van aansprakelijkheid. Door onze software en diensten te gebruiken, geeft u aan dat u ermee instemt door alles gebonden te zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u zich te onthouden van het gebruik van onze producten en Diensten.

(1) Definitie 1. Sanshangyun Technology Co., Ltd. (ook aangeduid als "Sanshangyun", "onze" of "wij").
2. "Sanshangyun-productservice en gebruikersprivacyovereenkomst" verwijst naar de overeenkomst en bepalingen betreffende de producten en diensten aangeboden door Sanshangyun. (ook aangeduid als "Overeenkomst")
3. "Sanshangyun officiële website" (website: https://www.sanpdf.com) is de officiële website van Sanshangyun (ook aangeduid als "website").
4. "SanPDF" is een leestool die door Sanshangyun is ontwikkeld ter ondersteuning van meerdere documentformaten (ook wel "software").
5. "Sanshangyun Online Conversion Service" verwijst naar het aanbieden van online conversiediensten voor gebruikers (zoals: de conversie van PDF- en Office-documenten en andere functies en services) (ook wel "service" genoemd).

(2) Aanvaarding van de overeenkomst 1. U moet akkoord gaan met en akkoord gaan met alle voorwaarden van deze Overeenkomst voordat u een van onze producten en diensten gebruikt. Na publicatie is het bovenstaande een integraal onderdeel van deze Overeenkomst en stemt u in met de relevante voorwaarden en voorwaarden. Zodra u onze producten of diensten hebt gebruikt, wordt u geacht deze Overeenkomst te hebben aanvaard.
2. Zelfs als u niet klikt om deze Overeenkomst te accepteren, worden de volgende handelingen automatisch geacht volledig te zijn op de hoogte en accepteer alle voorwaarden van deze Overeenkomst:
2.1 Downloaden, installeren of gebruiken van de Software wordt geacht uw volledige toestemming te zijn en deze te accepteren Overeenkomst;
2.2 Het gebruik van de Dienst wordt geacht uw volledige instemming en aanvaarding van deze Overeenkomst te zijn;
2.3 het gebruik van een functie van registratie of login of onlineconversie van deze website wordt geacht uw te zijn volledige instemming en aanvaarding van deze Overeenkomst;
3. Uw overeenkomst en aanvaarding van deze Overeenkomst worden beschouwd als uw kennis en instemming met het geheel voorwaarden van deze Overeenkomst en dat u zich ertoe verbindt deze Overeenkomst volledig na te leven.

(3) Servicevoorwaarden 1. Deze service wordt bij wijze van heffing aangeboden. Het specifieke tariefbeleid is onderworpen aan de inhoud die op de website is geplaatst: https://www.sanpdf.com. Sanshangyun behoudt zich het recht voor om het tariefbeleid (inclusief maar niet beperkt tot de prijs van de dienst) of de aankoopmethode op elk gewenst moment te wijzigen en te publiceren op http: //www.sanpdf.com.Als u het niet eens bent met de tariefbeleid of aankoopmethode ontwikkeld (gewijzigd) en gepubliceerd door Sanshangyun, kunt u geen enkel onderdeel of de hele service gebruiken. Als u deze service hebt aangeschaft, moet u de service op eigen initiatief annuleren en beëindigen, maar Sanshangyun behoudt zich het recht voor om geen servicekosten terug te betalen die u hebt betaald.
2. In overeenstemming met het tariefbeleid geformuleerd (gewijzigd) en gepubliceerd door Sanshangyun, is de vergoeding voor deze service beperkt tot de kosten die nodig zijn om dit servicebeleid van Sanshangyun te gebruiken, en omvat deze geen services of hardware van derden die u aankoop.
3. Dit servicetariefmechanisme, om gebruikers een betere service te bieden, kunnen we de serviceprijs aanpassen aan de werkelijke situatie, om onze server, mankracht en andere kosten op te lossen, bedankt voor uw begrip. Soms zijn er inconsistenties in het gebruik van de service of verwante programmafuncties, wat aangeeft dat we de service of verwante programma's aanpassen. Onze excuses voor het eventuele ongemak.
4. Als u de service koopt volgens het tariefbeleid (maandelijks of jaarlijks) dat Sanshangyun binnen 7 dagen heeft gepubliceerd (herzien) en niet tevreden is met de service, kunt u contact opnemen met onze klantenservice voor een verzoek om terugbetaling. We hebben echter de het recht om geen servicekosten terug te betalen die u hebt betaald na meer dan 7 dagen na aankoop van de service. Bedankt voor uw begrip.
5. Deze service kan in de meeste documenten hoogwaardige conversies uitvoeren, maar niet alle documenten kunnen worden geconverteerd vanwege verschillen in de indelingsbronnen van de documenten. De kwaliteit van sommige documentconversies zal ook anders zijn, wat normaal is, begrijp alsjeblieft. We zullen doorgaan met het verbeteren van de kwaliteit van de conversie.
6. Aankoopfactuur: wij verstrekken geen aankoopfactuur of ontvangstbewijs. U kunt uw aankoopgeschiedenis bekijken door u aan te melden bij uw persoonlijke account op deze website.

(4) Wijzigingen in de Overeenkomst of de Service 1. Sanshangyun heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de relevante inhoud van de Overeenkomst en de Service in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als de inhoud verandert, publiceert Sanshangyun de wijzigingen aan de gebruikers in overeenstemming met de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn overeengekomen.
2. U moet goed letten op de wijzigingen in deze Overeenkomst en de inhoud van deze Service om wijzigingen in realtime te kennen. Als u het niet eens bent met de inhoud van Sanshangyun-wijzigingen, moet u de service onmiddellijk annuleren. Als u deze service niet vrijwillig annuleert binnen 7 dagen na de aankondiging van de wijzigingen, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met deze overeenkomst of wijzigingen aan deze service. Als u de Service blijft gebruiken nadat u de wijzigingen hebt gepost, stemt u ook in met en accepteert u de wijzigingen in de Overeenkomst of de Service. Als u bezwaar hebt tegen de wijziging, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de volledige inhoud van de service en contact met ons opnemen voor het annuleren van uw account, en u hebt niet het recht om Sanshangyun te vragen de servicekosten die u hebt betaald terug te betalen.
3. Sanshangyun kan de algemene voorwaarden van de Overeenkomst of de Service verder uitbreiden om diensten van betere kwaliteit aan onze klanten te bieden. Nieuwe functies of uitgebreide voorwaarden zullen in deze service worden opgenomen en ook op deze Overeenkomst van toepassing zijn. De details kunnen worden bekeken in de nieuwe of uitgebreide sectie. Als u het niet eens bent met deze nieuwe functies of voorwaarden, gebruik deze dan niet. Als u deze nieuwe functies gebruikt, wordt u automatisch geacht akkoord te gaan met deze nieuwe of uitgebreide functies en voorwaarden en deze te accepteren.

(5) Beëindiging of opschorting van de Service 1. Voor de normale werking van de service heeft Sanshangyun het recht om op elk gewenst moment de servicewerkomgeving te onderhouden en te upgraden. Daarom, begrijp alsjeblieft de normale serviceonderbreking veroorzaakt door de situatie. Sanshangyun zal zijn best doen om de onderbrekingsservice in de kortst mogelijke tijd te vermijden of op te lossen, maar Sanshangyun is niet verantwoordelijk voor het ongemak en verlies dat aan u is veroorzaakt.
2. Sanshangyun is niet aansprakelijk voor enig ongemak of schade veroorzaakt door het recht om de dienstverlening onder deze Overeenkomst op elk moment te beëindigen of op te schorten in een van de volgende omstandigheden:
2.1 Regelmatige inspectie of constructie, update van hardware en software, enz., Sanshangyun heeft het recht om de service op te schorten.
2.2 De server is beschadigd en kan niet normaal werken. Sanshangyun heeft het recht om de service op te schorten.
2.3 Onverwachte gebeurtenissen, zoals: communicatielijnfout, netwerkproviderlijnstoring, enz., Sanshangyun heeft het recht om service te onderbreken.
2.4 Om de nationale veiligheid of andere persoonlijke veiligheid van derden in geval van nood te handhaven, heeft Sanshangyun het recht om de service op te schorten.
2.5 Ongeacht factoren of andere redenen van derden heeft Sanshangyun het recht om de service op te schorten.
2.6 Sanshangyun vermoedt dat u de wet hebt overtreden of de wettelijke rechten van derden hebt geschaad. Sanshangyun heeft het recht om de service op te schorten.
2.7 Als uw acties ertoe kunnen leiden dat Sanshangyun verantwoordelijk wordt gehouden, heeft Sanshangyun het recht om de service te beëindigen.
3. Deze service is alleen voor persoonlijk gebruik en u hebt op geen enkele manier het recht om de Service op enige andere manier over te dragen en een sublicentie in te voeren behalve u. Anders heeft Sanshangyun het recht om de service die u hebt gekocht te beëindigen en zelfs uw geregistreerde persoonlijke account in ernstige gevallen te annuleren.

(6) Privacybeleid Allereerst zal Sanshangyun alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle informatie die u ons verstrekt veilig is. Als u vragen of vragen heeft over uw persoonlijke gegevens en hoe wij deze behandelen, neem dan contact met ons op via de website van http: // www.sanpdf.com.
1. Sanshangyun verzamelt de volgende persoonlijke informatie via deze website of de software.
1.1 Als u onze diensten gebruikt, verzamelen wij onder andere uw IP-adres. We zullen uw bestanden niet openen, kopiëren of back-uppen en ze worden na 24 uur automatisch van onze servers verwijderd.
1.2 Door een domein of subdomein van sanpdf.com te bezoeken, of bij gebruik van de Software, worden uw IP-adres en andere gebruiksstatistieken samen met de datum van toegang of gebruik geregistreerd.
1.3 Als u een Pro-account registreert via onze officiële website, kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen zoals uw naam, e-mailadres enzovoort. Het is belangrijk op te merken dat betalingsplatforms van derden uw creditcardgegevens kunnen verzamelen en dat zij hun privacybeleid zorgvuldig moeten lezen voordat zij persoonlijke informatie verstrekken aan betaalplatforms van derden. We verzamelen dergelijke informatie niet en hebben geen toegang tot deze informatie.
1.4 Als u zich registreert voor een persoonlijk account bij de service, kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw e-mailadres.
2. Sanshangyun stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie veilig is en u de veiligste service-omgeving biedt.
3. Sanshangyun gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen om u een betere service te bieden. Daarom is uw privacy onze prioriteit. We zouden uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor illegale doeleinden, noch zullen we uw persoonlijke gegevens verkopen.
4. We kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken aan overheids- en wetshandhavingsinstanties als:
4.1 De noodzaak om te voldoen aan wet- en regelgeving.
4.2 Te goeder trouw is de handeling redelijk om te voldoen aan wettelijke procedures.
4.3 Als antwoord op de behoefte aan juridische claims of acties.
4.4 Om de rechten van Sanshangyun of haar gebruikers en het publiek te beschermen.
5. Neem contact met ons op via de website als u uw persoonlijke gegevens wilt bekijken, wijzigen of verwijderen. Houd er rekening mee dat de bestanden die u uploadt en verwerkt nooit meer dan 24 uur op onze server worden opgeslagen, waarna ze automatisch permanent worden verwijderd. Gedurende deze tijd zullen uw bestanden niet worden geopend, gekopieerd of geanalyseerd, tenzij u ons de expliciete schriftelijke toestemming geeft. Neem alstublieft geen contact met ons op om bestanden te verwijderen, want deze worden altijd automatisch verwijderd 24 uur nadat u ze hebt geüpload op sanpdf.com.
6. Gedurende die tijd zullen we niet alle geüploade of verwerkte bestanden back-uppen, analyseren en bekijken. De enige reden dat we bestanden bewaren is om u voldoende tijd te geven om ze te downloaden.
7. Wanneer u de service gebruikt, stuurt Sanshangyun mogelijk een "COOKIE" -gegevens naar uw eindapparaat. Deze "COOKIE" -gegevens zijn bedoeld om u van het gebruik van deze service of deze website te voorzien. En we zullen ons inspannen om het te beschermen. Als u "COOKIE" weigert, werkt de service of sommige functies van deze site mogelijk niet correct. Reclame en diensten van derden die we gebruiken, kunnen ook "COOKIE" gebruiken en lees aandachtig hun privacybeleid. Als deze "COOKIE" -technologieën u niet bevallen, kunt u deze beperken in uw browserinstellingen. Houd er echter rekening mee dat de service mogelijk niet goed werkt. Daarom neemt Sanshangyun geen enkele verantwoordelijkheid voor het ongemak of de veroorzaakte schade.
8. Sanshangyun kan met derden samenwerken om u de service te verlenen als deze u eenzelfde mate van veiligheid voor uw persoonlijke informatie als Sanshangyun biedt. Wij hebben het recht uw persoonlijke gegevens aan derden te verstrekken.
9. Als u persoonlijke informatie, documenten, inhoud met anderen deelt tijdens het gebruik van deze service of deze website, neemt Sanshangyun geen enkele verantwoordelijkheid.
10. Sanshangyun behoudt zich het recht voor om advertenties weer te geven wanneer u deze service of website of software levert, indien nodig zonder speciale kennisgeving. Als u vragen heeft over onze advertentie, neem dan contact met ons op via onze website.

(7) De website en de software 1. Lees deze overeenkomst zorgvuldig door als u de conversiefunctie van onze website of software gebruikt.
2. De conversieservice tussen PDF-bestanden en Office-bestanden van onze website en software wordt verwerkt door de bestanden naar onze server te uploaden. Als u de service gebruikt, wordt u geacht op de hoogte te zijn van hoe wij werken en bent u akkoord gegaan met onze verwerkingsmethode en hebt u deze geaccepteerd.
3. We garanderen dat we geen back-up zullen maken en ze niet zullen bekijken wanneer u de bestanden gebruikt die door deze website zijn geüpload. Om hun veiligheid te garanderen, zal onze server deze na 24 uur permanent verwijderen.

(8) Beginselen die door gebruikers moeten worden nageleefd 1. Het is niet toegestaan ​​om documenten te uploaden die in strijd zijn met wet- en regelgeving, met virussen, gevaarlijk of schadelijk. Anders zijn alle gevolgen voor u en Sanshangyun draagt ​​geen risico's die door u zijn veroorzaakt.
2. Als u betrokken bent bij het schenden van de rechten en belangen van anderen of uw kwaadwillende handelingen die resulteren in verlies of letsel voor anderen of Sanshangyun, bent u aansprakelijk en vergoedt u alle financiële verliezen.

(9) Speciale verklaring 1. Sanshangyun belooft haar best te doen om u te voorzien van kwaliteitsdiensten, maar er is geen garantie dat de producten of diensten volledig aan uw behoeften zullen voldoen. De nauwkeurigheid, wettigheid en integriteit van de geconverteerde documentinformatie zijn niet gegarandeerd.
2. De door Sanshangyun geleverde producten en diensten zijn afhankelijk van de diensten en middelen van derden. Daarom kunt u de derde partij alleen met terugwerkende kracht aansprakelijk stellen of compenseren voor het verlies van diensten en middelen die door hen zijn verstrekt, behalve Sanshangyun. We zullen u zoveel mogelijk helpen, maar dragen er geen verantwoordelijkheid voor.
3. Het eigendom, copyright en interpretatie van deze website, service en alle inhoud van deze software behoren toe aan Sanshangyun. Geen enkel individu of groep mag knoeien met, verspreiden, ongedaan maken, kraken of deelnemen aan illegale zakelijke activiteiten zonder toestemming. Anders zal Sanshangyun zijn wettelijke verantwoordelijkheid nastreven.

(10) Juridische bevoegdheid 1. Sanshangyun is een bedrijf met hoofdzetel in China. Daarom zijn de wetten die van toepassing zijn op de website, software en service de wetten van de Volksrepubliek China.
2. In geval van een geschil tussen de partijen met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst of de uitvoering ervan, zullen de partijen het geschil door middel van vriendschappelijke onderhandelingen schikken. Als de onderhandelingen mislukken, komen u en Sanshangyun overeen het geschil voor te leggen aan de jurisdictie van de rechtbank op de locatie van Sanshangyun Technology Co., Ltd.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Privacybeleid